ETUSIVU

HÄLYTYSOSASTO

NUORISO-OSASTO

VARHAISNUORET

NAISOSASTO

HISTORIA

KALUSTO

LINKIT

YHTEYSTIEDOT

HISTORIAA

Karvian vapaaehtoinen palokunta, Karvian VPK, perustettiin asiaa varten kutsutussa kokouksessa 30.9.1935. Pari viikkoa aikaisemmin oli kunnan palolautakunnan kokouksessa hyväksytty perustettavan palokunnan sääntöehdotus.

Karvialainen palontorjunta oli ennen vapaaehtoista palokuntaa organisoitu palolautakunnan johtamaksi järjestelmäksi, jossa jokaisella kyläkunnalla oli omat piirinsä ja niissä sammutuspäälliköt ja palokalustot.

Karvian vapaaehtoinen palokunta ja Karvian kunta tekivät sopimuskirjan maaliskuussa 1936. Kunta luovutti palokunnalle kunnan omistaman palokaluston sekä lisäksi kouluilla säilytettävät palokalustot.

Sota-aika aiheutti myös Karviassa kuten monessa muussakin pitäjässä katkoksia VPK:n toimintaan. 1960-luvulle tultaessa palotoimen piirissä nähtiin vaikeutena kaluston vajavaisuudet sekä paloaseman puuttuminen

Tilanne kuumeni VPK:n ja kunnan välillä vuosikymmenen alussa. Maaliskuun 1963 vuosikokous totesi palokaluston suureksi osaksi kuluneen loppuun. "Varsinkin paloauto on pienuutensa takia mitätäön tulipalon sammutukseen. VPK päätti, että jos ei uutta paloautoa kunta hanki 1.1.1964 mennessä, päätettiin sopimus palotoimen hoitamisesta sanoa irti." Kunta ei ryhtynyt toimenpiteisiin. Tammikuussa 1964 VPK:n hallitus pohti asiaa ja siirsi ratkaisun tekemisen vuosikokoukselle, joka sitten 12.helmikuuta päätti sanoa sanoa sopimuksen kunnan kanssa irti. Paloautoasia saatiin sovitelluksi ilman sopimuksetonta tilaa.

Vuonna 1975 perustettiin VPK:n naisosasto, palokuntanaisten merkitys VPK:n talouden pönkittäjänä on suuri. Naiset ovat järjestäneet erilaisia tempauksia, pitäneet torimyyntiä vappuna ja järjestäneet arpajaisia. Varat kohdistetaan erityisesti nuorten kouluttamiseen.

Uuden paloaseman valmistuminen 80-luvun alkupuolella on luonut edellytyksiä Karvia VPK:lle toimia niin palotorjuntakoulutuksen kuin myös nuorisokasvatuksen alueilla. Toiminta on hyvässä jamassa. Miehistöä on tarpeeksi ja nuoriso-osastosta nousee luonnostaan täydennystä miehistöön.

Kaluston määrä ja laatu on huikean korkea, jos sitä vertaa 1960-luvun alun surkeisiin vuosiin. (Otteita VPK:n historiikista)